petak, 3. veljače 2012.

Ciroza jetre

Ciroza je terminalni i ireverzibilni stadij hronične bolesti jetre, a okarakterizirana je difuznom destrukcijom i istovremenom regeneracijom jetrenih ćelija, što dovodi do pojačanog stvaranja vezivnog tkiva i velikog poremećaja strukture jetre. Kod ciroze jetre, u patohistološkom nalazu su dominantne fibrozne promjene uz stvaranje obnovljenih nodusa, uzrokovane mnogobrojnim nekrotičnim hepatocitima, sloma potporne retikularne mreže i jetrene vakularizacije. Fibroza dovodi do stvaranja vezivnih septuma koji se šire kroz jetreni parenhim pri čemu se povezuje centralna vena sa portalnim poljima. Ujedno su vidljive i brojne vaskularne anastomoze.

Bez obzira na uzrok, patohistološki nalaz u jetrenom parenhimu može biti identičan ili sa minimalnim razlikama, pa je klasifikacija ciroze prema patohistološkom nalazu zbog toga dosta otežana.

Za sada je prihvaćena podjela na tri osnovna oblika:

morfološka,
patofiziološka i
etiološka.
1.) Na osnovu morfoloških karakteristika, ciroza se dijeli na:

Mikronodularnu (u jetrenom parenhemu vidljivi brojni noduli manji od 1 cm u promjeru)
Makronodularnu (vidljivi brojni noduli veličine 3-5 cm u promjeru)
Mješovitu (zastupljeni noduli su veličine od 1 do 5 cm u promjeru).
2.) Prema patohistološkom nalazu, ciroza se dijeli na:

portalnu,
postnekrotičku,
posthepatičku,
bilijarnu i
kardijalnu cirozu.
Portalna ciroza najčešće u etiologiji ima alkohol. Karakteriše je povećana jetra (i do 4000 grama), što je posljedica masne infiltracije jetre i bujanje glatkog endoplazmatskog retikuluma.

Postnekrotička ciroza obiluje velikim brojem područja sa nekrozom hepatocita. Propadanjem strome i fibrozom koja se u obliku širokih vrpca širi kroz jetreni parenhim, stvaraju se čvorovi različite veličine (nekoliko milimetara do 5 cm). To je najčešće posljedica virusnog B ili C hepatitisa, mada od drugih etioloških uzročnika treba još pomenuti hepatotoksične medikamente i metaboličke bolesti.

Posthepatička ciroza jetre opisuje se kao poseban oblik, i to kao prelazni oblik ciroze između portalne i postnekrotičke.

Kao posljedica dugotrajne intrahepatalne i ekstrahepatalne opstrukcije žučnih puteva nastaje i pominje se kao poseban oblik bilijarna ciroza. Opstrukcija dovodi do otežanog oticanja žuči, uzrokuje mehanički ikterus, što za posljedicu ima destrukciju hepatocita i posljedičnu progredijentnu cirozu. Makroskopski gledano, jetra je uvećana, čvrsta, tamnozelene boje, podijeljena širokim brazgotinama u veće i manje dijelove.

Kardijalna ciroza je oblik ciroze jetre koja nastaje kao posljedica dugotrajne dekompenzacije desnog srca. Smanjeni udarni volumen srca uzrokuje produženu kongestiju i ishemiju jetrenog parenhima s posljedičnom nekrozom jetrenih ćelija, pretežno oko centralne vene i pratećom fibrozom. Na površini jetre vide se mjestimično hipermična ili blijeda mjesta što jetri daje tipičan izgled muškatnog oraščića.

3.) Ciroza jetre prema etiologiji:

Virisni hepatitis B i C
Alkohol
Druge infektivne bolesti (toksmoplazmoza, bruceloza, šistozomoza)
Medikamenti koji oštećuju jetru
Poremećaji imuniteta (autoimuni hepatitis)
Dugotrajna holestaza
Metabolički uzroci (Wilsonova bolest, hemohromatoza, cistična fibroza, ...)
Sarakoidoza
Kriptogena ciroza ili ciroza nepoznatog uzroka.
izvor: http://www.hepatitis.rs.ba

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.